ВО ИЗРАБОТКА

 

АС Транс

Адреса: Кеј 13 Ноември бб Скопје, Р. Македонија

Е-Пошта: info@astrans.mk
Е-Пошта: astranskomerc@yahoo.com

Телефон: 3 125 255
Телефон: 3 120 400
Мобилен: 071 380 777